HABERLER

BTM ile ilgili haberlerimize bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

haberler

Küresel ısınma, iklim değişikliği, yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, artık gündelik hayatımızda sıkça kullanır olduğumuz kavramlar oldu. Her gün iklim değişikliğinden kaynaklı kuraklık, sıcaklık değişiklikleri, aşırı hava olayları , kaynak yetersizlikleri ile birlikte kitlesel yıkımlar, salgın hastalıklar ve artan göçlere tanık oluyoruz. Tüm bu olaylar neticesinde artan doğal felaketlerin yapısal etkileri daha kapsamlı ve bütüncül çözümleri gerekli kılıyor. Uzmanlara göre, kalıcı çözümler bulmak ve değer yaratabilmek, sürdürülebilirlik yaklaşımının orta ve uzun vadede planlanması ve uygulanması, zorunluluk arz eden en kritik konuların başında geliyor.

Çevresel sürdürülebilirliğin temel amaçlarından biri de, kuşkusuz fosil yakıtlara olan bağımlılığı ve enerji tüketimini azaltmak. Kentleşmenin hızla gelişmesiyle birlikte, enerjiye olan ihtiyaçta artmakta.  Ülkemizde, tüketilen enerjinin yaklaşık %40’ının binalardan kaynaklandığı göz önünde bulundurulduğunda, sürdürülebilir bina tasarımının ve uygulama detaylarında doğru malzeme kullanımının önemi de  kaçınılmaz oluyor. Konutlarda tüketilen enerjinin yaklaşık %75’i ısıtma ve soğutma amacıyla kullanılmakta ve enerji tasarrufu sağlayan en önemli unsurlarından biri de yalıtım uygulamaları olmaktadır. Bununla birlikte; kullanılan yalıtım malzemelerinin yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri en aza indirilmiş ürünler olması, geri dönüştürülebilir veya yenilenebilir kaynaklardan elde edilen malzemeleri içermesi de çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük önem arz etmektedir.

Binalarda ısı yalıtım amaçlı olarak kullanılan XPS (Extrude Polistren) yalıtım malzemeleriyle, yapılarda %50-60’a kadar enerji tasarrufu sağlanabilirken aynı zamanda binada küf, mantar, rutubet vb. oluşmasına da engel olunmakta, insan sağlığı, güvenlik ve konfor için uygun yaşam alanları oluşmasına olanak sağlanmaktadır. BTM’nin sürdürülebilir ürünler üretme ile birlikte farklılaşma stratejine bağlantılı olarak, Ar-Ge merkezimizde bu ürünlere yönelik;  kalıcı organik kirletici (HBCD) içermeyen, geri dönüştürülebilir malzeme kullanmaya yönelik tasarımlar geliştirmeye ve üretim proseslerimizde HFC gazlarına alternatif teknolojilerin kullanımına yönelik projeler üretiyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimize hizmet eden yeşil ürünler ve uygulamalar ile ilgili toplumsal alanlarda da bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemeye gayret ediyoruz. 

Binaların uzun ömürlü olması, deprem gibi doğal afetlere dayanıklı hale gelmesine olanak sağlayan bir diğer unsurda , temel, çatı ve dış cephelerde kullanılan su yalıtım malzemeleridir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre, Ülkemiz nüfusunun %71’i, ülke topraklarımızın ise %66’sı deprem riski altında ve yapı stoğumuzun büyük çoğunluğu betonarme yapılardan oluşuyor. Betonarme yapıların sürdürülebilir, güvenlikli binalar olabilmesi için, suya karşı olan hassassiyetinin de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Yapılan araştırmalar, binalarda suya maruz kalan donatının ilk 5 yılda bina taşıma kapasitesini yarı yarıya düşürdüğünü ortaya koyuyor. Bina güvenliğinin arttırılması ve zeminin güçlendirilmesi için, binanın temelinden çatıya kadar olan uygulamalarda su yalıtımının; mevzuatlara uygun, doğru yöntemlerle yapılması ve sertifikalı, inovatif ürünlerin kullanılması kaçınılmaz oluyor. Bitümlü temel su yalıtım membranları, bitümlü likitler, yapı kimyasalları gibi ürünler, binanın iskeletini oluşturan kiriş ve kolonların, demir donatıların korozyona uğramasını önlerken, bitümlü shingle ve oluklu bitümlü levhalar da, binaya yük vermeden doğa ve çevreyle uyumlu estetik görünüm sağlayarak, binayı dış etkenlere karşı korumada büyük rol oynuyor. Kurulduğumuz günden bu yana yalıtımın önemini anlatmak, yalıtım bilincini yaygınlaştırmak, doğaya ve canlıların yaşam alanlarına duyarlı ürünler üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

BTM olarak, gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak, karbon emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliği ile mücadele için, yalıtım ürünlerinde inovasyon ve teknoloji odaklı üretim yöntemleri uygulamayı ,  tedarik değer zincirinin tüm halkalarında geleceğe yönelik sürdürülebilir stratejiler geliştirmeyi, bir şirket kültürü olarak benimsiyoruz. Aynı zamanda dijital olgunluk seviyemizi sürekli yükseltmek için, yapay zeka ve robot yazılım uygulamalarımızı da sürdürülebilirlik çalışmalarımızın ayrılmaz parçası olarak görüyoruz.

 

BTM Ar-Ge Direktörü

Nur ÇAKI

Haber Görselleri

BTM Kurumsal İnternet Sitesi www.btm.co yeni tasarımıyla yayında! Yeni tasarımda sadelik ön planda tutularak bilgiye kolay ulaşım hedeflendi.

Bilgisayar ekranları ve mobil cihazlarla uyumlu, dikey kaydırmalı tasarıma sahip olan sitede; akıllı arama, ürün karşılaştırma ve referans alanları gibi yeni özellikler de mevcut.

Daha fazlası için...