HABERLER

BTM ile ilgili haberlerimize bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

haberler

Küresel ısınma ve iklim değişimi ile daha belirgin hale gelen çevresel kriz, her geçen gün etkisini arttırmakta ve beraberinde birçok söylemi ve kavramı da gündeme getirmektedir. Ekonomik büyümenin, alternatif yaşam biçiminin ve toplumsal düzenin var olabileceği yeni yaklaşımlar söz konusu olmaktadır. Bugün bu yaklaşımların en önemlisi Avrupa Birliği ülkelerinin 2050 yılına kadar net sera gazlarının sıfırlanmasını, kaynak açısından verimli ve rekabetçi bir ekonomiye sahip, adil bir büyüme stratejisi olarak tanımladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM)’dır. Bu mutabakat, güncel konjonktürde Paris antlaşmasının bir uzantısı olup, içerisinde sadece çevre stratejisini değil, uluslararası ticaret sistemine de etki eden yaptırımlar niteliğindedir. AYM’nın “2030 yılına kadar sera gazı azaltımlarını 1990 yılına kıyasla %55 oranında azaltma” ve “2050 yılına kadar sıfır karbon” hedefini yakalama, doğal kaynaklara dayalı çalışan endüstrilere önemli değişimleri ve dönüşümleri zorunlu kılmaktadır.

Mevcutta yaşanan savaş koşulları ile başta petrol fiyatları olmak üzere, emtia fiyatların da yukarı yönlü hareketin devam etmesi ve ekonomik dengenin bozulması; kısa vadeli planları, uzun vadeli planların önüne geçirmekte, ülkelerin belirledikleri karbonsuzlaşma hedefleri de göz önüne alındığında, alternatif enerji kaynakları arayışları ile birlikte alternatif enerji tasarruf yöntemleri de gündeme gelmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayınladığı rakamlara göre, ülkemizde kullanılan ve sera gazı salımında önemli payı bulunan enerji tüketiminin  % 33,4’ü sanayi sektöründen, %30,5’i ise binaların enerji tüketiminden kaynaklandığı göz önüne alındığında, bu iki kullanım alanında alınacak önlemlerin önceliklendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçla, biz de BTM olarak önümüzdeki süreçte üretim tesislerimizde, sürdürülebilirlik hedefli aksiyonlara, çevre dostu yatırımlara, dijital dönüşüme ve yeşil ürünlere odaklandık. 2022 yılı için enerji verimliliği ile ilgili fırsatları tespit ederek, uygulama planlarımızı gerçekleştirdik. Yaptığımız tasarım projeleriyle, yıl içerisinde doğalgazdan en az tasarruf etmeyi ve enerjimizin ~%50’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyoruz.   Diğer yandan, sektöründe ilk ve tek olan Ar-Ge Merkezimizde yürüttüğümüz TÜBİTAK ve UNIDO destekli projelerle de, su ve ısı yalıtım pazarında düşük karbonlu, çevre dostu, sürdürülebilir ürünleri ön plana çıkarmayı ve ihracatta rekabet gücümüzü arttırmayı amaçlıyoruz.

Binalarda Isı ve Su Yalıtımı Öne Çıkıyor

19 Şubat 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ndeki değişikliklere göre, “Neredeyse Sıfır Enerji Binalar (NSEB)” konseptine geçiş zorunlu hale geliyor. 2025’e kadar 5 bin metrekare, sonrasında 2 bin metrekareden büyük olarak yapılan NSEB’ın yüksek enerji verimliliği kurallarına uygun şekilde yapılması, en az C olması gereken enerji performansı sınıfının B’ye yükseltilmesi şartı koşuluyor. Enerji verimliliğinin yapı ruhsatlarına bağlanmış olmasının da konuda hızlı bir şekilde dönüşümlere neden olacağı aşikar. Ülkemizdeki konutların %70’inden fazlasında ısı yalıtımı olmadığı göz önünde bulundurulduğunda; hem yükselen enerji maliyetlerinden tasarruf etmek hem enerjide dışa bağımlılığı azaltmak hem de sera gazı salım hedeflerine erişebilmek amacıyla ısı yalıtım malzemeleri ve uygulamalarının önemi giderek artmakta. Bu anlamda İZODER’in binalarda U değerini düşürmek için başlatmış olduğu “Tek yol U dönüşü.” farkındalık yaratma kampanyasına BTM olarak destek veriyoruz ve bilinçlendirme eğitimleri düzenliyoruz.

Binalardaki enerji kayıplarının ortalama ’inin çatı bölümlerinden kaynaklandığı düşünüldüğünde ise; çatı tasarımlarının doğru ürünler kullanarak, uygun su ve ısı yalıtım uygulamaları ile yapılması; çatıların ve binaların güvenilir, ekonomik, uzun ömürlü olmasının yanında bütçemiz, sağlığımız ve ekosistem üzerinde de önemli etkilere sahip. Bu doğrultuda yerli malı kullanımı stratejimizle,  kaliteden ödün vermeden, AB uyumlu, katma değerli ürünlerimiz ile birlikte, “yapılara hayat veren çözümler” üretmeye devam ediyoruz.    

 

Haber Görselleri

BTM Kurumsal İnternet Sitesi www.btm.co yeni tasarımıyla yayında! Yeni tasarımda sadelik ön planda tutularak bilgiye kolay ulaşım hedeflendi.

Bilgisayar ekranları ve mobil cihazlarla uyumlu, dikey kaydırmalı tasarıma sahip olan sitede; akıllı arama, ürün karşılaştırma ve referans alanları gibi yeni özellikler de mevcut.

Daha fazlası için...