KURUMSAL

BTM olarak;

Pazardaki liderliğimizi, eğitilmiş, müşteri odaklı çalışan ve ekip çalışması konusunda başarılı uygulamaları olan personelimiz ile sürdürüp geliştirmeyi,
Müşteri memnuniyetini arttırmayı, kaliteden ödün vermeden maliyetleri kontrol altında tutmayı,
Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı ve çalışanlarımızın farkındalığını artırarak ISO 9001 standardın gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekliliğini sağlamayı,
Sürekli iyileştirme sistematiği ile tüm BTM süreçlerinin etkinliğini yönetmeyi,
Sürekli bir gelişim, yenilikçilik, verimlilik anlayışı ile müşteri beklentilerini teknolojik, ekonomik ve çevreye duyarlı mevcut ve yeni ürünler ile karşılamayı,
Firmamız sorumluluğu alanında olan yasal mevzuatlara ve standartlara uygun olarak faaliyet göstermeyi, bu şartların yerine getirilmesinin önemini çalışanlara aktarmayı,
Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin kalite yönetim sistemimize katılımlarını sağlayarak, geri bildirime dayalı, gelişmeye açık bir kurum kültürü oluşturmayı, beyan ve taahhüt ederiz.