KURUMSAL

BTM olarak;

çevreye olan sorumluluğumuzu, çevremizi korumak ve muhafaza etmek için uygunluk yükümlülüklerine uyarak ve belirleyeceğimiz amaç ve hedeflere ulaşarak, faaliyetlerimiz olan "Su ve Isı İzolasyon Malzemelerinin Üretimi" sonucunda ortaya çıkan çevresel etkilerin yaşam döngüsü çerçevesinde önlenmesi, azaltılması, çevresel performansımızın sürekli olarak iyileşmesi ve çevre bilincinin yayılması için gayret göstererek yerine getireceğimizi taahhüt etmekteyiz.

Bu yolda BTM olarak kendimize amaç ve hedefler belirlemiş bulunmaktayız;

•Operasyonlarımız sırasında ortaya çıkan çevreye olan önemli etkilerimizi önlemek ve azaltmak,

•Tekrar kullanımı veya geri dönüşümü mümkün malzemeler kullanımını arttırmak ve doğal kaynak tüketim miktarlarını azaltmak,

• Olası çevresel etkileri tasarım aşamasından ömür çevrimi sonuna kadar kontrol altında tutmak ve azaltmak,

•Her yıl yeni hedefler belirleyerek çevresel performansımızın sürekli geliştirmek,

•Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,

•Çevre Politikamız ve çevreye olan önemli etkilerimizin azaltılması ile ilgili çalışmalarımız hakkında çalışanlarımızı, misafirlerimizi, tedarikçi, taşeron firmalarımızı, servislerimizi, bayilerimizi ve komşularımızı bilgilendirerek bilinçlendirme çalışmalarını sürekli kılmak,

•Operasyonların verimini arttırmaya ve enerji tüketimini azaltmaya çalışmak,

•Atık miktarlarını azaltmak, atıkların tekrar kullanımını ve geri dönüşümünü sağlamak,

•Çevre yönetim sistemi standartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, 

•Tüm paydaşlar ile iletişim kurmak ve gerektiğinde bilgi paylaşmak çevre politikamızdır.