ÜRÜNLER

Su Tutucu Bant

Su Tutucu Bant, farklı sebeplerden dolayı yatay ve /veya düşey hareketlere maruz kalan yapılarda meydana gelebilecek şekil değişikliklerine engel olmak ve su sızdırmazlığını temin etmek için yapıdaki derzlerde ve dilatasyonlarda kullanılan, plastize PVC esaslı , PVC membranlar ile kaynaklanabilir su tutucu banttır.

AVANTAJLARI
  • Rahat kesilebilir ve kolay kaynaklanır
  • Donatı demirine sabitlenebilir
  • Çok birleşimli detaylarda uygulanabilir
  • Su kaçaklarını belirli bir bölgede tutar
  • Fabrikasyon birleşik parçalar üretilebilir

KULLANIM YERLERİ
  • PVC membran ile yapılan su yalıtım uygulamalarının bölümlere ayrılmasında
  • Yer altında kalan tüm sentetik örtü uygulamalarında

UYGULAMA ŞEKLİ

Otomatik hava kaynak makineleri ile uygulanır. 

Su tutucu bant uygulaması esnasında, İş Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.


DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığından korunarak, temiz bir zeminde, paletler üzerinde depolanmalıdır.

Uygun depolama koşullarında, uzun süreli depolanabilir.


 adres_2BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Gazi Bulvarı No:152 35730 Kemalpaşa/İZMİR Tel:+90 232 877 04 02 Faks:+90 232 877 04 10  info@btm.co • www.btm.co


Sayfayı PDF olarak inceleyebilir ve indirebilirsiniz
ZcSSH