ÜRÜNLER

BTM Optıgreen FKD40 Drenaj Levhası

Yeşil  çatı  alanlarında  topraktan  akan  suların  sistem  filtresinden   süzülerek   biriktiği  ve  depolandığı   su tutma  hazneli  drenaj  levhalarıdır. h:40mm olup  üzeri  delikli  çift  kademelidir.

AVANTAJLARI
  • Drenaj elemanı fazla suyun süratle uzaklaştırılmasını sağlarken, düz çatılarda ve uzun drenaj mesafelerinde suyun birikmesini engeller
  • Az ağırlıkla yüksek drenaj kapasitesi sunar
  • Hem  drenaj ,  hem  su  depolama  görevi   ile   peyzaj  alanlarının  sulama  sistemlerinin  daha  az  çalışması çalışması    ile  su  tasarrufu   sağlar
  • Ekonomiktir
  • Uzun  ömürlüdür
  • Çürümez 
  • Ayrışmaz

KULLANIM YERLERİ
  • İntensif* yeşil çatılarda
  • Peyzaj alanları
  • Büyük boyutlu ve derin çiçekliklerde tercih  edilir.

*İntensif (Yoğun yeşillendirme) : Daha kalın ve hafifletilmiş  toprak  tabakası  kullanılan ve  yoğun  bitkilerden  oluşur. 20-60cm  toprak  derinliğine   hatta  150cm toprak  kalınlığına  varan  uygulamalar  yapılabilir. Bitkilendirme için  daha  fazla  seçenek  tercih  edilebilir. Kökü  daha  derine  inen  küçük  ağaç  ve  çalılara  uygun  bir  sistemdir.Daha  özel  bir  sulama   ve  profesyonel   bakım  gerektirir. Doğal  olarak  maliyeti  daha  yüksektir . Su tutma kapasitesi açısından h:40mm veya h:60mm lik yeşil çatı  drenajları  kullanımı yeterlidir.


YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey kuru, temiz ve çapaklardan arındırılmış olmalıdır.


UYGULAMA ŞEKLİ

Enine ve boyuna ek yerlerinden birbiri üzerine min. 1-2 hazne bindirilerek serilir.


AMBALAJ

 h:40mm  drenaj  plakası:2m2

 En:2m   Boy:1m


DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Güneş ışığı görmeyen kapalı mekanlarda depolanmalıdır.


adres_2BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Gazi Bulvarı No:152 35730 Kemalpaşa/İZMİR Tel:+90 232 877 04 02 Faks:+90 232 877 04 10  info@btm.co • www.btm.co


Sayfayı PDF olarak inceleyebilir ve indirebilirsiniz
4zFyW