SSS

Su Yalıtımını Neden Öneriyorsunuz? Binalarımıza nüfuz eden su, yapımızın taşıyıcı kısımlarında yer alan demirlerin paslanmasına ve taşıma kapasitesinin düşmesine yol açar. Su, betonun çürümesine ve çatlamasına neden olur. Su yalıtımı uygulaması, binanın güvenliğini sağlamasının yanı sıra bakteri ve küf oluşmasını, suyun çatılarımızdan veya tavanlarımızdan damlamasını önleyerek sağlıklı ve konforlu ortamlar sağlar.

Bitümlü su yalıtım örtülerinin içerisinde bulunan taşıyıcı donatının kullanım amacı nedir ? Bitümlü su yalıtım örtülerinin yapı hareketleri ve karşıladığı yükler karşısında mekanik dirençlerini artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bitümlü su yalıtım örtülerinde genel olarak polyester keçe yada cam tülü (fiberglass) taşıcılar kullanılmaktadır.

Astar kullanılmadan bitümlü su yalıtım örtülerinin uygulaması yapılabilir mi? Astar yüzey üzerindeki toz veya toprak gibi maddelerin yapışmayı engelleyici etkilerini yok etmekte ve temiz bir yüzey elde etmemizi sağlamaktadır. Bitümlü su yalıtım örtüleri ile beton yüzey arasındaki yapışmayı (aderansı) da artırmaktadır. Bu nedenlerle beton yüzeylerde astarsız uygulama yapılmamalıdır. Beton yüzeyler dışındaki yüzeylere yapılan uygulamalarda (ahşap vb.) astara ihtiyaç duyulmamaktadır.

Bitümlü su yalıtım örtülerinin ömrü ne kadardır? Bitümlü su yalıtım örtüleri, uygun şekilde seçilir ve uygun şekilde detaylandırılırsa yapı kullanım ömrü boyunca performansını kesintisiz devam ettirebilmektedir. Ancak kalitesi düşük Bitümlü su yalıtım örtülerinin ömrü daha kısa olmaktadır.

Bitümlü su yalıtım örtülerini nerelerde kullanabilirim?  Yapılarımıza suyun girebileceği neredeyse tüm alanlarda bitümlü su yalıtım örtüleri kullanılmaktadır.Başta toprak ile temas eden duvarlar, temeller ve zemine oturan döşemeler, olmak üzere suyun yapı dışında birikebileceği veya suyun basabileceği seviyenin altındaki dış duvarlar, balkonlar, teras ve eğimli çatılar ile banyo, lavabo, wc gibi ıslak hacimler bitümlü su yalıtım örtülerinin genel kullanım alanlarıdır. Bununla birlikte, su deposu, suni gölet ve havuz gibi yapılarda, istinat duvarları, beton kanaletler, otoparklar ile yüksek gerilmelerin söz konusu olduğu, otoyollarda, raylı sistemle taşımacılık yapılan yollarda, köprü-viyadük gibi yapılarda da bitümlü su yalıtım örtülerinin kullanılmaktadır.

Su yalıtımı için bitümlü su yalıtım örtüleri tek başına yeterli midir? Su yalıtımı için bitümlü su yalıtım örtüleri yeterli olmaktadır.Fakat yalıtımın tamamlanması için ( havalandırma bacaları, süzgeç, baskı çıtası v.b) ilave aksesuarlar da kullanılmaktadır.

Seramik uygulaması yada mozaik uygulaması yaparak su yalıtımını sağlayabilir miyim? Seramik ve mozaik gibi ürünler kaplama malzemeleridir. Bu malzemeler yalıtım malzemesi değildir. Su yalıtımını sağlamak için yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır.

Bitümlü su yalıtım örtüsü rulolarını yatık şekilde taşımanın malzemeye zararı olur mu ? Bitümlü su yalıtım örtülerinin rulolarını yatık şekilde taşımak doğru değildir. Zira yatık olarak taşınan rulonun şekli bozulur. Bu durumda örtülerin kullanımı mümkün olmayabilir. Bu nedenle rulolar dik şekilde taşınmalı ve stok edilmelidir.

Bitümlü su yalıtım örtüleri güneş ışığına dayanıklı mıdır? Mineral veya alüminyum folyo kaplı Bitümlü su yalıtım örtüleri u.v ışınlarına karşı dayanıklıdırlar. Diğer Bitümlü su yalıtım örtüleri ise bir koruma tabakasıyla (Şap, beton, kaplama levhaları, v.b) kaplandığı durumda u.v ışınlarından etkilenmezler.

Teraslarda yapılan bitümlü su yalıtım örtüsü uygulaması ev ve daire içerisine uygulanabilir mi?  Ev ve daire içerisinde kullanılabilir. Bunun en iyi örneği ıslak hacimlerde yapılan uygulamalardır.

Bitümlü su yalıtım örtüleri ısı yalıtımı sağlar mı? Bitümlü su yalıtım örtüleri ısı yalıtımı yapmaz su yalıtım malzemesidir.

Sıcak havalarda bitümlü su yalıtım örtülerinin erime yapar mı? Isı kaynaklarıyla eritilen bitümlü su yalıtım örtülerinin erimesi için yüksek ısı gerekir. Mevcut iklim şartlarında hava sıcaklığı bitümlü su yalıtım örtülerini eritebilecek dereceye ulaşmadığından sıcak havalarda bitümlü su yalıtım örtüleri erimezler. Sadece sıcak etkisiyle yumuşama gösterebilirler, bu durum örtünün şeklini bozmamaktadır.

Bitümlü su yalıtım örtüleri sadece beton yüzeylere mi uygulanır? Genel olarak beton ve ahşap yüzeylere uygulanır. Başka yüzeylere de yapışması mümkün olmaktadır.

Bitümlü su yalıtım örtülerini uyguladıktan sonra nelere dikkat edilmeli ? Uygulama alanı üzerinde kesici ve delici işlem yapılmamalıdır. Ayrıca , uygulamaya zarar verebilecek kesici ve delici cisimler uygulama alnından uzak tutulmalıdır. Bitümlü örtülerin, mekanik etkilerden, U.V ışınlardan ve ağır hava şartlarından etkilenmemesi için bir koruma tabakasıyla üzerinin kaplanması gerekmektedir. (Şap, kaplama levhaları vb.).Alüminyum folyo kaplı yada mineral kaplı örtülerin üzerine koruma tabakası ile kaplanmasına gerek yoktur.

Alüminyum folyo kaplı yada mineral kaplı bitümlü su yalıtım örtülerini tek kat olarak uygulayabilir miyim? Çatı eğiminin %5'e eşit veya daha az olması halinde, en az iki katlı su yalıtımı uygulanmalıdır. Çatı eğiminin %5'den büyük ve yapının don bölgeleri dışında olması halinde, tek katlı 4 mm kalınlığında polyester keçe taşıyıcılı su yalıtımı uygulanabilir.

Uygulama yaparken Bitümlü su yalıtım örtülerinin hangi tarafı yüzeye yapıştırılır?  Mineral kaplı ve Alüminyum kaplı Bitümlü su yalıtım örtülerinin kaplamalı yüzeyleri dışında kalan yüzeyleri yapışma özelliğine sahiptir. Ancak diğer bitümlü su yalıtım örtülerinin her iki yüzeyi de yapışma özelliğine sahiptir. Ancak örtülerin rulo halindeyken dışta kalan yüzeyi yapıştırılacak tarafıdır.

Bitümlü su yalıtım örtüleri nasıl depolanmalıdır?  Rulolar düzgün bir zemin yada satıh üzerinde dik olarak depolanmalıdır. Ayrıca rulolar başka bir yere sevk edilirken yine dik şekilde taşınmalıdır. Rulolar üst üste depolanmamalı ve ruloların üzerine ağır yükler konulmamalıdır. Bitümlü su yalıtım örtüleri Isı kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Ani ısı değişikliklerine maruz bırakılmamalıdır. Dondan ve güneş ışığından (Ultraviyole) korunmalıdır.

Bitümlü su yalıtım örtülerini seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Bitümlü Su yalıtım örtüsü seçerken göz önünde bulundurulacak birçok kriter vardır. Bunlar içerisinde ilk olarak yapının bulunduğu iklimin özellikleri ve yapının özellikleri akla gelmektedir. Bitümlü su yalıtım örtüsü seçerken, TSE belgesi , Kalite belgesi bulunan kaliteli ürünler tercih etmek gerekir. Kaliteli malzemenin tercih edilmemiş olması, yapılan su yalıtımı uygulamasının sağlıksız olmasına sebep olurken, diğer yandan ilave masraflar getirmektedir.

Binanın bulunacağı zeminde zemin suyu görünmüyor, bu durumda su yalıtımı yapmaya gerek var mı? Zeminde olmasa bile, toprak rutubeti ve yerüstü suları zamanla temelde korozyona (paslanma) neden olabilir. Bu nedenle temel ve perde duvarlara su yalıtımı yapılması gereklidir.

Çatılarda kiremit altına bitümlü su yalıtım örtüsü serilebilir mi? Rüzgar etkisi ile toz ve istenmeyen maddeler çatı arasına girmekte veya kiremitler arasından olası su sızmaları söz konusu olmaktadır. Bunun önlenmesi için kiremit altına bitümlü su yalıtım örtülerinin serilmesi oldukça faydalı olur. Ayrıca uzun ömürlü bir çözüm getirir.