Kurumsal

Kalite ve İSG Politikamız

  • Pazardaki liderliğimizi, eğitilmiş, müşteri odaklı çalışan ve ekip çalışması konusunda başarılı uygulamaları olan personelimiz ile sürdürüp geliştirmek,

  • Müşteri memnuniyetini arttırmak, kaliteden ödün vermeden maliyetleri kontrol altında tutmak,

  • Sürekli iyileştirme sistematiği ile tüm BTM süreçlerinin etkinliğini yönetmek,

  • Çalışanların sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak İSG performansını sürekli iyileştiren bir yönetim anlayışı içerisinde olmak,

  • Yürürlükteki İSG mevzuatına ve ilgili tarafların İSG şartlarına uyum içerisinde faaliyetlerini sürdürmek,

  • Sürekli bir gelişim, yenilikçilik, verimlilik anlayışı ile müşteri beklentilerini teknolojik, ekonomik ve çevreye duyarlı mevcut ve yeni ürünler ile karşılamak,

  • Firmamız sorumluluğu alanında olan yasal mevzuatlara ve standartlara uygun olarak faaliyet göstermek, bu şartların yerine getirilmesinin önemini çalışanlara aktarmak.