Kurumsal

Kalite Politikamız

BTM A.Ş. olarak;

  • Pazardaki liderliğimizi, eğitilmiş, müşteri odaklı çalışan ve ekip çalışması konusunda başarılı uygulamaları olan personelimiz ile sürdürüp geliştirmeyi,
  • Müşteri memnuniyetini arttırmayı, kaliteden ödün vermeden maliyetleri kotrol altında tutmayı,
  • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı ve çalışanlarımızın farkındalığını artırarak ISO 9001 standardın gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekliliğini sağlamayı,
  • Sürekli iyileştirme sistematiği ile tüm BTM süreçlerinin etkinliğini yönetmeyi, 
  • Sürekli bir gelişim, yenilikçilik, verimlilik anlayışı ile müşteri beklentilerini teknolojik, ekonomik ve çevreye duyarlı mevcut ve yeni ürünler ile karşılamayı,
  • Firmamız sorumluluğu alanında olan yasal mevzuatlara ve standartlara uygun olarak faaliyet göstermeyi, bu şartların yerine getirilmesinin önemini çalışanlara aktarmayı,
  • Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin kalite yönetim sistemimize katılımlarını sağlayarak, geri bildirime dayalı, gelişmeye açık bir kurum kültürü oluşturmayı, beyan ve taahhüt ederiz.