Kurumsal

İSG Politikamız

Üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve işgücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğumuzun gereği olarak;

  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek İş kazalarının, acil durumda kayıpların ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve en aza indirilmesi için gerekli tedbirleri belirlemeyi, uygulamayı ve uygulatmayı,
  • Çalışanların katılımıyla, yeni teknolojiler ve etkin kaynak kullanımı ile fabrikamız ve faaliyetlerimizde risk değerlendirmesi yapmayı ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı,
  • sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı ve çalışanlarımızın sağlıklarını korumayı,
  • Yeni yatırım ve proseslerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlamayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi, 
  • İş sağlığı ve Güvenliği kousundaki yasal yükümlülükleri, ilgili standartları ve şartları karşılamayı,
  • İş sağlığı ve Güvenliği konusudaki proaktif bir yaklaşım ile süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve performasımızı arttırmayı,
  • TS ISO 45001 iş sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemimize ait ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız alt işveren/tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere, stajyerlere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmeyi, beyan ve taahhüt ederiz.