Haberler

Yalıtım Sektöründe Yeterliliğe Dayalı Belgelendirme Başlıyor. 21.06.2013

İZODER tarafından TEBAR AŞ bünyesinde kurulan Personel Belgelendirme Merkezi Mayıs 2013 tarihi itibariyle yalıtım sektöründe çalışacak ustaların mesleki yeterliliklerini test ederek belgelendirmeye başladı.

Daha önce pilot uygulamalar yapılan Tebar Personel Belgelendirme Merkezi aktif olarak çalışmaya başlayarak yalıtım ustalarını ısı, su, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarından sınava sınava tabi tutarak yeterlilik belgesi almaya hak kazanan ustalara sertifikalarını verecek.

Ustaların Belgelendirilmesi Hakkında

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) esas alınarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin (UYÇ) geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmada AYÇ tarafından tanımlanan 3. Seviye meslek elemanı baz alınarak, Isı Yalıtımcısı (Seviye 3), Su Yalıtımcısı (Seviye 3), Ses Yalıtımcısı (Seviye 3) ve Yangın Yalıtımcısı (Seviye 3) mesleklerinde yeterlilikler, resmi olarak yayımlandı. Bu meslekleri icra etmek isteyen ustaların, söz konusu yeterlilikler esas alınarak VOC-TEST merkezinde yapılacak meslek sınavından başarılı olup sertifika almaları gerekiyor. Bu sertifika, ilgili kişinin o mesleği icra etmeğe yeterli olduğunu belgeleyecek ve kanunen bu sertifikayı taşımayanlar yalıtımcı ustası olarak çalışmaktan men edilecekler. Sertifikalı usta çalıştıran özel kuruluşlar ise (6111 sayılı torba kanunda belirtilen) vergi teşviklerinden de faydalanabilecekler.

Belgelendirme amacı ile başvuru yapacak adayların www.tebar.com.tr sitesinde veya İZODER’den temin edebilecekleri Personel Belgelendirme Başvuru Formu’nu doldurarak, ekinde başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, nüfus cüzdanı fotokopisiile birlikte elden, kargo veya faks yoluyla TEBAR A.Ş.’ye iletmeleri gerekiyor.  Adaylar önce teorik sınava tabii tutulacak ve en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Sonrasında adaylar uygulamalı sınava alınacak ve en az 80 puan alan adaylar belge almaya hak kazanacaklar. Belge almaya hak kazanan adayların belgeleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu’na onaya gönderilecek ve onaylanan belgeler TEBAR A.Ş. tarafından adaya iletilecek. Belge alan adayların listesi www.tebar.com.tr sitesinde de yayınlanacak.

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan sektörde yeterliliklere dayalı sınav ve belgelendirme sisteminin yaygınlaşması ile sahadaki uygulama hatalarının azalacağına ve doğru uygulamaların yaygınlaşacağını belirterek, belgelendirme çalışmalarının yalıtım sektörü için büyük önem taşıdığını vurguladı. 

Geçtiğimiz günlerde Voc-Test Merkezi’nde bir pilot çalışma yapılarak ustalar sınava tabi tutuldu ve sistem denendi. Ustalar ısı ve su yalıtımı konusunda teorik ve pratik uygulama sınavından geçirildiler.

Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin:  www.tebar.com.tr