Haberler

Türkiye İMSAD’dan BTM’ye “Geleceğe Yatırım Projeleri” Ödülü

Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri 2018, kuruluşunun 35’inci yılını kutlayan Türkiye İMSAD’ın üye buluşmasında düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Geleceğe Yatırım ödülleri ile inşaat malzemeleri sanayisinin ve bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin, sürdürülebilir kalkınmaya destek olmalarını sağlamak amaçlanıyor. Ödül değerlendirmesinde bünyesinde inovasyon ve sürdürülebilirliği barındıran ve sektöre değer katan yenilikçi projeler ön plana çıkıyor.

2018 yılı ‘Geleceğe Yatırım Projeleri’nde, sürdürülebilirlik konusunda iyi uygulama örneklerinin bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildiği birbirinden kıymetli 27 proje yer aldı.

BTM Geleceğe Yatırım Projeleri Ekonomi Alanı’nda “Kızgın Yağ Kazan Bacası Isısının Geri Kazanılması ile Birlikte Enerji Tasarrufu” projesi ile üçüncülük ödülüne layık görüldü. BTM Danışmanı Jozef Bonfil ödülü Türkiye İMSAD Geçmiş Dönem Başkanı ve Mevcut Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Hinginar’dan aldı.

Türkiye’de yalıtım sektörünün öncülerinden olan BTM;  bu projeyle birlikte, gelecek kuşaklar için sürdürülebilir bir yaşamı mümkün kılan faaliyetleri gerçekleştirmenin, çevreye olan sorumluluk bilincini ve duyarlılığını bir kez daha kanıtlamanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Proje Hakkında Bilgi:

“Kızgın Yağ Kazan Bacası Isısının Geri Kazanılması ile Birlikte Enerji Tasarrufu” projesi

Hızla yükselen dünya nüfusu ile birlikte teknolojik gelişimin de giderek artması çevre sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak kirlenen hava, su ve toprak canlıların yaşamını olumsuz yönde etkileyecek boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle, günümüzde doğal çevrenin korunması ve iyileştirilmesi giderek önem kazanmaktadır. Dünyadaki gelişme ve gereksinimleri yakından takip eden BTM, sektördeki liderliğini sürdürebilmek amacıyla çevreye duyarlı yatırım ve projeler yapma gerekliliğinin bilincindedir.

Eko-verimlilik (Temiz üretim) , yüksek verime sahip üretim teknoloji ve yöntemlerinin yardımıyla, aynı miktarda üretim için daha az doğal kaynak ve enerji kullanımının yanı sıra daha az atık üretimi prensibine dayanmaktadır. Bu niteliği ile sadece çevresel kaygılara değil, doğal kaynakların korunması, endüstriyel verimlilik ve ekonomik kalkınma gibi pek çok farklı alana da hitap etmektedir.

BTM’de Eko-verimlilik programı kapsamında, “Kızgın yağ kazan baca ısısından enerji elde edilmesi” konulu proje hayata geçirilmiş, İZKA ve TTGV ile yapılan sözleşmeler sonrasında toplam bedeli 211.000 TL olan projenin uygulaması 6 ayın sonunda tamamlanmış ve altı ay boyunca da izleme ve performans ölçümleri yapılmıştır. İzleme süreçleri tamamlanan projemiz halen uygulanmakta ve sürekliliği sağlanmakta olup, proje için yapılan tüm (makine, teçhizat, personel, sarf malzeme vb.) harcamalar, İZKA ve TTGV tarafından hibe ve geri ödemeli olarak desteklenmiştir.

Yıllık ortalama 250.250 TL tasarruf sağlanmakta olan bu projeyle birlikte;

-Yıllık ortalama 2,5 milyon kwh enerji tasarrufu,

-Yıllık 503 ton/yıl CO² salımında azalma elde edilmektedir.