Haberler

Su Yalıtımı ve Deprem Güvenliği

30 Ekim günü yaşadığımız, İzmir’i ve tüm Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketi mevcut binalarımızın ne kadar güvenli olduğu konusunu bir kez daha gündeme getirdi. 

Bir daha bu acıların yaşanmaması için yeni yapılacak binalar için zemin etütlerinin doğru yapılması, zemine göre kat adedinin belirlenmesi hayati önem arz ediyor. Ayrıca kaliteli malzeme, doğru detay ve işçilik ile binalarımızın inşasının gelecek nesilleri korumamız açısından çok önemli olduğunu vurgulamak isteriz.

Ayrıca ülkemizde yaşanan depremler sonrası yıkılmış olan bina incelemelerinde betonarmede kullanılan demirlerin suyun ve nemin etkisiyle paslanmış olduğu görüldü. Paslanma(korozyon) demirleri zayıflatarak binayı deprem kuvvetlerine karşı güçsüz düşürmekte, çoğu durumda bina kendi yükü altında bile göçebilme tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bir araştırmaya göre su yalıtımı olmayan binalarda demirler 10 yıl içerisinde taşıyıcı niteliğini yüzde 66 kaybetmektedir. Tüm bu koşullarla güçsüzleşen bina, doğal afetler karşısında dayanım gösterememektedir.

Depremlerde can güvenliğimizi sağlamak için temel aşamasında su yalıtımı yapılmasını sağlamalıyız. Binalarımızın taşıyıcı sistemi su ile temas etmez ise yani yalıtılırsa görevini sağlıklı bir şekilde yapar ve deprem kuvvetlerine karşı koyabilir.