Haberler

Su Yalıtım Yönetmeliği Resmi Gazete’ de Yayımlandı

Yapılaşmanın yüzde 95’inin deprem kuşağında yer aldığı ülkemizde, binaların depreme dayanıklılığını doğrudan etkileyen unsurların başında su yalıtımı geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 3 Temmuz 2017’de yayınladığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile binalarda su yalıtımı zorunlu hale gelirken, uygulamanın esaslarını belirleyecek olan su yalıtım yönetmeliği de 27 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

42 yıldır su yalıtım sektöründe hizmet veren BTM’nin Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Ürkmez, Su Yalıtım Yönetmeliği ile ilgili olarak şunları söyledi: “Deprem kuşağında yer alan ülkemizde binaların dayanıklılığını doğrudan etkileyen su yalıtımı, lüks olmaktan ziyade hayati bir zorunluluk. Büyük depremlerde can kayıplarının önemli bir bölümü su yalıtımı olmayan binaların yıkılmasından kaynaklanmakta. Su yalıtımının öneminin farkında olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 3 Temmuz 2017’de yayınladığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile binalarda su yalıtımını zorunlu hale getirmişti.  Yayınlanan Su Yalıtım Yönetmeliği ile ise su yalıtımının nerelerde, nasıl yapılacağı; hangi malzemelerin kullanılacağı gibi konular netliğe kavuştu” dedi.

Ürkmez, sözlerine şöyle devam etti: “Su Yalıtım Yönetmeliği’ni incelediğimiz zaman görüyoruz ki zeminleri geçirimliliğine göre sınıflandırmakta ve temellerde yapılacak olan yalıtım türlerini belirlemektedir. Özellikle 10.000 m²’den büyük veya 51,50 m’den yüksek yapılarda zemin durumuna bakılmaksızın basınçlı su varmış gibi temel yalıtımlarının yapılmasını, bina temel ve perdelerinin yeraltı su seviyesinin altında olması halinde basınçlı su esaslarına göre yalıtılmasını şart koşmaktadır. Yine ilk kez imar yönetmeliğinde teras çatı ve bitkilendirilmiş çatılar tanımlanmıştır. Günümüzde yapılaşmada yeşil ve teras çatıların sıklıkla tercih edilmesi sonucu ortaya çıktığını düşünüyorum. Başka bir önemli madde ise bitişik nizam yapılarda iksa sistemi ile yalıtımın yapılacağı yüzeylerin ayrılması şartı gelmiştir ki bu kentsel dönüşüm sürecinde olan ülkemiz için daha güvenli yapılar oluşturmak için önemli bir şart. Yine yönetmeliği incelediğimiz zaman görüyoruz ki, sektörümüzde uzun zamandır sorun olarak görülen noktalara açıklık getirmiştir. Tip İmar yönetmeliğinde su yalıtım projesinin yapılması, denetim şirketlerince uygulamanın denetlenmesini ve raporlanmasını yapının kullanım izni için şart koşmaktadır. Basınçlı su temel yalıtımında yatay alanların örtü tipi malzemeler ile yalıtılmasını perdelerde de  kullanılacak malzemelerin yataydakiler ile uyumlu olmasını zorunlu hale getirmiştir. Yapısal su yalıtım malzemeleri için kriterler konulmuş bu malzemelerin temellerde, çatılarda, banyolarda, su depolarında ve havuzlarda nasıl uygulanacağına dair standartlara uyulmasını önermektedir” dedi.

BTM Yönetim Kurulu Üyesi Ürkmez, yayınlanan yönetmeliğin amacının kısaca;  binalarda yapı elemanlarının muhtelif yollarla suya veya neme maruz kalması sonucu oluşan korozyon, ve dayanım kayıpları gibi etkenler ile sürdürülebilirlik ve kullanım yönünden risk oluşturan durumlara karşı, tasarım ve yapım bakımından alınacak önlemler ve uyulacak kurallara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi olduğunu belirtti. 42 yıldır bu sektörde hizmet veren BTM ekibi olarak, bu yönetmelik sayesinde artık daha güvenli ve uzun ömürlü yapılarda yaşayabileceğimizi düşünüyoruz. Yönetmeliğin yapım aşamasında emeği geçen tüm katılımcılara sonsuz teşekkür ederiz ”dedi.

42 YILLIK TECRÜBE

BTM 42 yıldır, Kemalpaşa’daki tesislerinde 7 ayrı üretim tesisinin entegre edildiği, rakiplerine göre sektördeki en fazla çeşit ürün üretebilme kabiliyeti ile 1200’den fazla ürünü hayatımıza katmıştır. Türkiye’nin ilk su yalıtım malzemesi üreticisi olan BTM’nin ürün gamında; Bitümlü su yalıtım membranları, asfalt shingle, oluklu bitümlü çatı kaplama levhaları, PVC membranlar, XPS levha, bitümlü likitler, PU/Alfa-Hibrit gibi ürünler bulunmaktadır. BTM, yapı profesyonellerine 42 yıldır sadece ürün satmakla kalmayıp, onlara teknik anlamda da destek olmuştur. Yurt çapında eğitimler düzenlemiş, tecrübesini ise 40.yılında yayımladığı “Mimari Yapılarda Su Yalıtımı” kitabı ile taçlandırmıştır. 


Su Yalıtım Yönetmeliği İle İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız