Haberler

Kullanımı Her Geçen Gün Yaygınlaşan Poliüre nedir?

Poliüre; iki bileşenli, reaksiyona hızlı giren, püskürtme yöntemi ile uygulanan su yalıtımı ve kaplama malzemesidir. Çift bileşenli olan poliüre;  polyol, polyamin ve izosiyanat bileşim ile ortaya çıkar. Sıcak püskürtme yöntemi ile birçok yüzeyde su yalıtım malzemesi olarak kullanılabilir. Ülkemizde hybrid ve saf olmak üzere iki farklı poliüre kullanılmaktadır. Kimyasal ve yüksek yüzey dayanım gereken yerlerde saf poliüre tercih edilmelidir. 

Kürlenme sonrası esnek, dayanıklı ve aşınma dayanımı yüksek bir yüzey oluşur. Hybrid poliüre daha esnektir. Kopma uzaması yüzde 400 - 450 ve yırtılma dayanımı 50N / mm2’dir. Genellikle yapıların teraslarında, otopark üstlerinde ve bahçe teraslarda su yalıtımı olarak kullanılır. Yüksek mekanik dayanım, elastikiyet, detay çözme kolaylığı ve hizmet ömrü açısından en çok tercih edilen yapı yalıtım kimyasallarından biridir.

Saf poliüre ise yüksek kimyasal ve mekanik dayanım istenilen yerlerde; örneğin, köprü tabliyelerinde, arıtma tesislerinde, su depolarında, yüzme havuzlarında, kimyasal etkilere maruz kalan ve mekanik olarak dayanım istenilen her yüzeyde kullanılabilir. Saf poliüre, hybrid poliüreye göre daha rijittir. Kopma uzaması yüzde 350-400, yırtılma dayanımı ise çok daha (90 N/mm²) yüksektir.

Poliüre sistemi de her yalıtım ürünü gibi doğru yüzey hazırlığına ihtiyaç duyar. Yüzey hazırlığı tamamlanmış alana poliüre püskürtülmeye başlandığı andan itibaren yüzeyde sertleşip esnek film tabakası oluşturma süresi 3 ila 8 saniyedir. Bu sayede 2 dakika sonra yaya trafiğine açılabilecek bir su yalıtımı yapılmış olur. 

Poliüre artık Türkiye’de de kabul görmüş su yalıtım sistemleri arasına girmiştir. Müşterilerimizden ve şantiyelerden gelen su yalıtımının hızla çözülmesi talebine direkt olarak yanıt vermektedir. Talepler doğrultusunda hızlı bir şekilde su yalıtımının uygulanması, diğer imalat kalemlerinin sudan ve nemden zarar görmesinin engellenmesi ve müteahhitlerin masraflarının azaltılması için hayata geçirilmiş bir üründür. BTM; yarım yüzyıla yaklaşan tecrübesi ve tüm Türkiye’ye yayılan profesyonel bayi ağı ile poliüre püskürtme su yalıtımı ürünlerine erişilmesi ve ürünlerin uygulanması konusunda tüm kurumların ve müteahhitlik firmalarının yanındadır. 

Türkiye’de çok kısa sürede yaygın olarak kullanılmaya başlanan Poliüre sistemleri, birçok kamu kurumu binasının yanı sıra Türkiye’nin önde gelen konut ve karma projelerinde de tercih edilir hale geldi. Su yalıtımını farklı bir boyuta taşıyan “poliüre su yalıtım sistemleri”, zorlu detayların kolaylıkla üstesinden gelebiliyor ve yalıtıma zarar verilmedikçe bina ile bir ömür uyumlu çalışabiliyor.

https://www.btm.co/tr/urun/btmseal-purea-h