Haberler

Kentsel Dönüşüm ve Su Yalıtımı Zirvesi Gerçekleşti

Kentsel dönüşümün gündemde olduğu bugünlerde yeni yapılacak binaların daha sağlam ve güvenli olması için su yalıtımının önemi, standartları ve mevzuat eksiklikleri Kentsel Dönüşüm Zirvesi’nde ortaya kondu. 

 İZODER, 23 Ekim’de ikinci yılını dolduran Van Depremi sonrası binalardaki su yalıtımının önemine değinerek su yalıtımının bina güvenliği ve direnci açısından önemini kamuoyuna anlattı. • Kentsel Dönüşüm ve Su Yalıtımı Zirvesi’nde alanında uzman konuşmacıların katılımıyla su yalıtımının önemi tüm yönleriyle ele alındı.

Kentsel dönüşüm süreci içerisinde olduğumuz bugünlerde yeni yapılan binaların daha dayanıklı ve güvenli olabilmesi için gereken unsurlar Kentsel Dönüşüm ve Su Yalıtımı Zirvesi’nde kamu ve kamuoyunun dikkatine sunuldu. 

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER), Isı Yalıtımı Zirvesi’nin ardından Yalıtım Zirvesi adı altında gelenekselleştirmeyi amaçladığı etkinlikler dizisinin ikincisi Kentsel Dönüşüm ve Su Yalıtımı Zirvesi oldu. 24 Ekim 2013 tarihinde Marriott Hotel Asya’da gerçekleşen Kentsel Dönüşüm ve Su Yalıtımı Zirvesi, gündemde olan kentsel dönüşümü, su yalıtımı açısından ele aldı. Zirvede Türkiye açısından büyük önem taşıyan depremlerin yol açtığı yıkımların en önemli nedenlerinden birinin binalardaki su yalıtımı eksikliği olduğu belirtilerek Türkiye genelindeki 19 milyon konuttan 6,5 milyonunun deprem açısından riskli bina statüsünde olduğu anlatıldı, binalarda su yalıtımsızlık nedeniyle oluşan korozyona dikkat çekildi. 

Su yalıtımı ve deprem ilişkisi

Zirve, su yalıtımının bina güvenliği ve direnci için ne denli önemli olduğunu kamuoyuna anlatmak, su yalıtımının belirli standartlar çerçevesinde yapılmasının önemine dikkat çekmek, sektörün denetimi ve gözetimi hususunda yetkili devlet organlarını uyarmak ve bina yapımında ilgili kişilerin su yalıtımı hakkında yeterli bilgiyi almalarını sağlamak amacıyla düzendi. Zirvede uzman pek çok isim su yalıtımının önemini tüm yönleriyle ele alarak topraklarının yüzde 92’si deprem kuşağında olan Türkiye için binalardaki su yalıtımının önemine dikkat çekti. Kentsel dönüşüm sürecinde gelecekteki 20 yıl boyunca 6,5 milyon konutun kentsel dönüşüm kapsamında elden geçirileceğine dikkat çeken İZODER, katılımcılara bu sürecin bilinçli yalıtım ve güvenli binalar için bir fırsat olduğunu anlattı. 

Zirveye konuşmacı olarak deprem, yalıtım, mimarlık ve mühendislik alanlarında akademisyen ve uzman birçok isim katıldı. Su Yalıtımı Deprem ve Ekonomi İlişkisi, Su Yalıtımında Mevzuatlar, Su Yalıtımında Başarıyı Etkileyen Faktörler, Osmanlıdan Günümüze Kentsel Dönüşüm ve Deprem, Yapılarda Çağdaş Yaklaşımlar ve Su Yalıtımı gibi konular Zirve programının ana başlıklarını oluşturdu. 

Hedef inşaat sektörü ve belediyeler

Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği (BİTÜDER) ve üyelerinin de destekleyici kuruluş olarak katkı verdiği zirve ilgili kamu, il özel idare yetkilileri, belediyeler başta olmak üzere inşaat sektörü çalışanları tarafından ilgi gördü. Etkinlikte ayrıca, ilgili firmalar için sergi alanı da yer aldı.