Haberler

Karayolları, Ilgaz Tüneli’nde BTM ürünlerini tercih etti.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Kastamonu – Çankırı arasındaki yol yapım işi bünyesinde yer alan Cömert Köyü Ilgaz Tüneli yalıtımında BTM  tarafından üretilen PVC örtüleri tercih etti.

Yükleniciliğini Cengiz İnşaat’ın yürüttüğü Kastamonu – Çankırı arasında yer alan 11.5 km uzunluğundaki Cömert Köyü Ilgaz Tüneli projesinin yalıtım uygulamalarında BTM  tarafından İstanbul Teknik için üretilen GeoSeal 2 mm PVC ürünü kullanıldı.

Uygulama İstanbul Teknik tarafından yapılmaktadır. Yaklaşık 300.000m2 Geoseal 2mm PVC örtü kullanılacaktır. Proje inşaatında, yalıtım yapılacak yüzey sözleşme gereği temiz, düzgün ve zararlı maddelerden arındırılmış olarak İstanbul Teknik firmasına teslim edildi. At nalı kesit şeklinde inşa edilen projede ilk etapta tünel yan duvarlarının tabanı boyunca GeoSeal PVC örtü, yan drenaj borularını örtecek şekilde yeteri kadar uzatıldı. 

İstanbul Teknik, Karayolları Teknik Şartnamesine uygun olarak, koruyucu geotekstili 10’ar cm bindirme ile, 26 metrelik kemer yay uzunluğu boyunca tavana ve yan duvarlara metrekareye dört çivi ile sabitledi. Buradaki amaç; GeoSeal PVC’yi yüzeyden gelebilecek delinme ve yırtılmalara karşı korumak, bir drenaj tabakası yaratarak yer altı suyunun yan drenaj borularına tahliyesini sağlamak ve tünel kaplaması gerisinde hidrostatik basınç oluşmasını önlemektir. 

Tünel yalıtımı sırasında ilk GeoSeal PVC, geotekstilin üzerine 10’ar cm bindirme yapılarak uygulandı. GeoSeal PVC’yi delmeden yüzeye sabitleyebilmek için geotekstilin üzerine rondela çakıldı. Rondelanın bir yüzü GeoSeal PVC ile birleşecek şekilde el kaynağı ile membrana tutturuldu. GeoSeal PVC, kemer yay kesiti boyunca 10’ar cm bindirmeler yapılarak dikildi. Sonrasında da çift kaynak füzyon makineleri yardımıyla ikinci kez dikildi.

Taşıyıcı beton, yüzeyden gelebilecek sulara karşı koruma altına alındı. Kış aylarında yol güzergâhına suların birikmesiyle oluşacak don olaylarına karşı tedbir alındı ve tünelin ömrünün uzaması sağlandı.