Haberler

En Önemli Önceliğimiz Sağlık

Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve dokunduğumuz herkese değer vermek, aynı özeni göstermek BTM için çok önemli. BTM’nin bu yaklaşımı, küresel etkisini sürdüren Covid-19 pandemisine bakış açımıza da yön veriyor.

Belirsizlik ve kaygı düzeyinin dünya genelinde en üst noktaya ulaştığı bu zor zamanlarda, herkesi önemsemeyi, gerekli her önlemi en titiz şekilde ele almayı, konuyu ciddiyetle yönetmeyi sürdürüyoruz. Bu dönemde en önemli önceliğimiz hepimizin sağlığı.

Şirketimizde, konuyla ilgili tüm önlem ve planlarımızı, Sağlık Bakanlığı’nın ve Coronavirüs Bilim Kurulu’nun kamuoyuyla paylaştığı tedbirleri en üst düzeyde yerine getirerek sürdürüyor ve paralel olarak da güncellemeye devam ediyoruz. Corona virüsü nedeni ile oluşturduğumuz kriz ekiplerimiz ‘Pandemi Eylem Planı’ çerçevesinde operasyonel iş süreçlerimizin devamını sağlayabilmek için tüm fabrika üretim ünitelerinde ve ofislerimizde ‘Etkin Hijyen Planı' devreye almış bulunmaktalar.

BTM olarak halihazırda devam etmekte olan pek çok tedbir hayata geçirildi;

Bilgilendirme:

BTM’de öncelikle Covid-19 kapsamında görünen her yere salgın ile ilgili bilgilendirme ve korunma afişleri asıldı.

İş yeri hekimi tarafından tüm çalışanlara virüsün etkileri ile ilgili eğitim verildi.

Dezenfekte:

Çalışma alanları dezenfekte ettirildi. İşyeri hijyenine çok dikkat edildi, ortak alanlar düzenli olarak temizlendi. Dezenfekte işlemi her gün tekrar edildi. Tüm ortak kullanım alanları ile ofislere el dezenfektanları konuldu. Servis ve fabrika araçları düzenli olarak dezenfekte ettirildi. Hepsine el dezenfektanı konuldu.

Korunma:

Çalışanlar için 1,5 metre sosyal mesafe sınırı konuldu. Yemekhane, çay ocağı ve güvenlik noktalarında sosyal mesafeler oluşturuldu ve bantlarla işaretlendi. Yemekhanede çalışanların birbiriyle temas etmelerinin önüne geçecek ve az sayıda çalışan olacak şekilde yemekhane düzeni değiştirildi. Yemekler kumanya şeklinde gelmeye başladı.

Servislerde maskeli ve tekli oturma düzenine geçildi. Servis araçlarına binerken çalışanlara maske ve koruyucu eldiven verilerek servislere binişler bu şekilde sağlandı.

Üretim ve sevkiyat çalışanlarımıza, güvenliklere ve yemekhane personeline yüz siperliği dağıtıldı.

Fabrika içinde tüm çalışanlara maske dağıtıldı.

İş yerine giriş ve çıkışlarda ateş ölçümleri yapıldı.

Fabrikaya gelen kargolar direkt içeri alınmadı. 2 Saat gün ışığında bekletildikten sonra maske ve eldiven yoluyla güvenlik birimi nezaretinde açıldı.

Kamyon / TIR şoförleri ile taşeronların maskesiz fabrika alanına girmeleri; çay ocağı, tuvaletler, yemekhane gibi ortak alanları kullanmaları yasaklandı. Ayrıca şoförlerin pandemi ile ilgili uyacağı talimatlar güvenlik birimine asıldı.

Çalışma Düzeni:

65 yaş ve üstü çalışanlara yasal izin verildi. Kronik rahatsızlığı olanlara iş yeri hekimi onayı ile izin verildi.

Uzaktan evden çalışma modeline bu işlem için uygun olan personelin görevlendirilmesi yapılarak İSG eğitimleri verildi.

Koordinasyon:

Pandemi Eylem Planı çerçevesinde; İSG Uzmanı, İK ve İdari İşler Yöneticisi, İş yeri Hekimi ve İşveren Vekili sürekli irtibat halinde olup önlemleri ve gelişmeleri değerlendirdi ve tedbirlere devam edildi. Tüm bu gelişmeler çalışanlar ile paylaşıldı.