Haberler

Elastopast, Güçlü Yardımcınız - 24.01.2012

Sentetik kauçuk ile modifiye edilerek mükemmel esneklik kazandırılmış olan Elastopast, 
shingle yapıştırmada, her türlü düşey ve yatay derzlerin doldurulmasında, su kaçaklarının onarımında, 
su yalıtım membranlarının onarımında ve yapıştırılmasında kullanılan, soğuk uygulamalı aderans ve esnekliği 
yüksek bitümlü bir mastiktir. Elastopast'ın ıslak zeminde ve hatta su altında kullanılabilen modeli 
Elastopast Wet'tir. Bu özelliği sayesinde, su altındaki kaçaklarda da etkili bir şekilde sızdırmazlık 
sağlamaktadır. Her iki modelin de ambalaj şekli 310 ml kartuş şeklindedir.
Uygulama sırasında yüzeyin temiz, atıklardan ve yağdan arındırılmış olması gereklidir.