Haberler

Depreme Dayanıklı Binalar İçin Su Yalıtım Şart

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, on binlerce kişinin evsiz kaldığı; ulusumuzun başına gelen en büyük doğal felaketlerden biri olan 17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıl dönümünde mevcut binaların deprem güvenliği bir kez daha gündeme geldi. Binaların depreme dayanıklılığını arttırmak için su yalıtımı yaptırılması büyük önem arz ediyor.

Ülkemizde yaşanan deprem felaketleri incelendiğinde yıkılan binaların büyük çoğunluğunun nemin yol açtığı korozyon (paslanma) sebebiyle güçsüz düşmüş binalardan oluştuğu açıkça görülmekte. Betonun bünyesine giren su, malzemenin kimyasal niteliğini bozmakta ve taşıyıcı niteliği olan demire de ulaşarak paslanmaya yol açmaktadır. Su yalıtımı olmayan binalarda demirler 10 yıl içerisinde taşıyıcı niteliğini yüzde 66 kaybetmektedir. Tüm bu koşullarla güçsüzleşen bina, doğal afetler karşısında dayanım gösterememektedir.

DEPREME KARŞI DAYANIKLILIK SAĞLAR

Depremlerden en az hasarla çıkabilmek için toplumun her kesimine büyük sorumluluklar düştüğünü belirten BTM Yönetim Kurulu Başkanı Levent Ürkmez, “Depremlerde can güvenliğini sağlamak için alınacak bireysel tedbirlerin başında, binalara su yalıtımı yaptırmak geliyor. Sağlıklı su yalıtımı binalar için depreme karşı kalkan görevi görüyor. O nedenle mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda su yalıtımı yaptırmak, depreme dayanıklı yapıların ilk koşuludur.” dedi.

MALİYETİ ARTTIRMAZ

Su yalıtımının can ve mal güvenliği için yüksek önem arz ettiğini dile getiren Ürkmez, “Su yalıtımı toplam bina maliyetinin yalnızca yüzde 3’lük bir kısmını oluşturur. Yüzde 92’si deprem kuşağında olan ülkemizde, yalıtım ek bir maliyet değil, yapılar için bir sigortadır. Son açıklanan verilere göre ülkemizde 7 milyondan fazla konut deprem güvenliği açısından riskli sayılabilecek durumdadır. Yani nihai tüketiciye burada çok iş düşmektedir.  Ev alırken, ev yaparken ya da evinize yalıtım uygularken standartlara uygun, CE belgeli malzemelerle kaliteli bir yalıtım yapıldığından emin olmalısınız” diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM FIRSATTIR

Kentsel dönüşüm sürecinin su yalıtımlı binaların sayısını artırmak için çok iyi bir fırsat olduğunu vurgulayan Ürkmez, sözlerini şöyle sürdürdü; “Ülkemizdeki binaların yüzde 85’inde su yalıtımı maalesef yok. Kentsel dönüşüm bu açıdan iyi değerlendirilirse çok iyi bir fırsat olacak. Su yalıtımı henüz binalarda zorunluluk olmadı; ancak kentsel dönüşümle birlikte yıkılıp yeniden yapılacak bu binalara su yalıtımı uygulanırsa depremden korunmak adına çok önemli bir adım atılacak.