Haberler

BTM Ürün Güvenlik Bilgi Formları 14.02.2011

BTM Ürün Güvenlik Bilgi Formları 91/155/EEC, Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Yönetmeliği (R.G.26/12/2008) ve ISO 11014-1'e uygun olarak tümüyle revize edilmiştir.

Yenilenen MSDS formları Dokümanlar bölümündedir.