Haberler

BTM Bahçe Çatı Sistemi Çeşme’deki Şato Ayasaranda Design Hotel’de başarı ile uygulandı.

Mimari ve inşaat projesi Çizge Mimarlık tarafından hazırlanan Çeşme’nin Ayasaranda koyunda yer alan Şato Ayasaranda Design Hotel bahçe çatılarında BTM Yeşil Çatı Sistemini tercih etti. Toplam bahçe çatı alanı yaklaşık 1000m2 olan projenin bahçe çatı uygulamasını BTM İzmir bayisi Levent İzolasyon gerçekleştirdi. 1 sene önce uygulaması yapılan bahçe çatı sisteminin yeşillenmesi tamamlandı ve ortaya doğa ile bütünlüğü bozmayan bir proje çıktı.

Mevcut 1000m2 teras alan üzerinde su yalıtımı katmanları olarak sırasıyla BTM Bitümer astar, PP3000 bitümlü örtü ve Botanik PP3000 örtü (Dın 4062 belgeli kök tutma özellikli APP katkılı bitümlü örtü )  TS 11758–2 uygulama standartına uygun olarak döşenmiştir. BTM Polpan Isı yalıtım plakaları su yalıtımı üzerine serilerek, daha sonra seyrek yeşillendirme ve  sedum  bitkilendirmeye  yönelik  BTM  Optigreen  sistem  bileşenleri  uygulaması  yapılmıştır. Sırasıyla drene olan fazla suyu tutacak ve süzgeçlere yönlendirecek RMS 300 ( min. 2 lt su tutma özellikli )  nem tutucu şilte birbiri üzerine 10 cm bindirilerek serilmiştir. Üzerine topraktan süzülen suları depolama ve delikleri aracılığı ile aşağıya fazlasını drene edecek FKD 25 ( 25 mm çift kademeli drenaj levhası ) min. 1 sıra birbiri içine bindirilerek uygulanmıştır. Sistemin en üst katmanı olarak filtre ve ayırıcı görev üstlenen Type 105 sistem filtresi birbiri üzerine 10 cm bindirilerek serilmiştir. Bu noktadan sonra yeşil çatı sistemine uygun toprak katmanı eklenerek bitki tabakasının alt zemini oluşturulmuş ve sedum bitkilendirme ile peyzaj tamamlanmıştır.