Haberler

2015 Tüm Zorluklara Rağmen Hedeflerimizi Gerçekleştirdiğimiz Bir Yıl Oldu

BTM Yönetim Kurulu Başkanı Levent Ürkmez 2015’in son günlerinde yılın değerlendirmesini yaptı ve 2016 hedeflerini açıkladı. Levent Ürkmez konuşmasında yalıtım sektörünün içinde bulunduğu durumu ve yaşanabilecekleri de değerlendirdi. 

“2015 yılı her ne kadar belirsizliklerin yılı olsa da, BTM ailesi için önemli ve sektördeki 40. yılını kutlanması sebebi ile anlamlı bir yıl oldu. Bu yıl, 40 yıllık bir geçmişe sahip olmamızın gururunu ve zaman içerisinde hızla büyümenin ve gelişmenin sevincini yaşadık. BTM olarak 2015 yılı içinde %15 büyüdük. Grubumuz 40.yılında toplam 80 milyon dolarlık bir yatırım yaparak hedeflerine ulaştı. Bu yatırımları detaylandıracak olursak;

Önceden açıklandığı üzere, 2014 ve 2015 yıllarında ilk etapta 68 milyon dolar, daha sonra ilavelerle 80 milyon doları bulan yatırım faaliyetlerimizi gerçekleştirdik.  Bu tutarın10 milyon dolarlık kısmı oluklu bitümlü levha üretim tesisi olup, tesislerin bir kısmı İzmir’e, bir kısmı da Kazakistan’daki fabrikamıza kurulmuştur. Diğer iş kolumuz olan kâğıt sektöründe de 8 milyon dolar tutarında bir tevsii yatırımı ile kapasitemizi %30 artırdık. 2014 yılında başlamış olduğumuz 35 milyon dolarlık yatırımla Kemalpaşa/İzmir’de emprenye edilmiş polyester keçe tesisimiz kurulmuş olup, 2015 yazında devreye alınmıştır.

Ayrıca, Kazakistan’daki fabrikalarımızı da büyütme ve bitümlü örtü üretimi çalışmaları için başlatmış olduğumuz 15 milyon dolarlık yatırımımız 2015 yazında tamamlanmıştır.

Plastik membran üretimimizde 2014 yılında ihtiyaca binaen PVC ve TPO membranlar üretmek için yeni üretim tesisi bağlantılarını yaptık. Yıllık 5 milyon m2 membran üretim kapasitesi ve yatırım tutarı toplam 12 milyon dolar olan plastik membran yatırımımızı 2015 yılı sonunda devreye alarak toplam 7,5 milyon m² üretim kapasitesine ulaşarak ülkemizdeki lider firmalardan biri olmayı sürdüreceğiz.

Levent Ürkmez 2016 yılı için ise şunları söyledi; 

“Yalıtım sektöründeki en önemli oyunculardan olan firmamızın son iki yılda yapmış olduğu ve devreye alınmış olan yatırımların katkısıyla gerek ülkemizde, gerekse dış pazarlardaki payımızı ve hâkimiyetimizi artırmaya yönelik çalışmalar içinde olacağız. Ayrıca, Kazakistan’ daki yatırımlarımıza 2017-2018 yıllarında 20 milyon dolarlık ilave yatırımlar yapmayı planlamış bulunuyoruz”.

Konuşmasında inşaat ve yalıtım sektörünü de ayrı ayrı değerlendiren Ürkmez şöyle devam etti;

“Ekonomik anlamda 2015 yılı, dünya genelinde belirsizliklerin devam ettiği bir yıl olmuştur. Avrupa’ da ve Rusya’ da yaşanan ekonomik durgunluk ülkemizi de oldukça etkilemiştir. Ülkemizde de aynı yıl içinde iki defa seçim yapılması, siyasi belirsizlikler ve çevre ülkelerdeki siyasi çalkantılar, kurlardaki kayda değer artışlar istikrarsızlığı artırmıştır. Yalıtım sektörünün inşaat sektörü içinde kendine özgü bir trendi bulunmakla beraber 2015 yılı için parlak bir yıl oldu diyebilmemiz zordur. 2015 yılında yaşanan tüm bu zorluklara karşın firmamız %15’lik bir büyüme trendini yakalamıştır. Belirsizlik ve ekonomik durgunluğun hem yerel, hem de küresel pazarlarda devam edeceği düşüncesiyle, bundan yalıtım ve inşaat sektörünün de etkileneceği varsayımı ile 2016 yılının genelde durgun geçeceğini düşünüyoruz. Yeni binalar, mevcut binalarda yalıtım yenileme, kentsel dönüşüm projeleri, altyapı projelerinde yalıtım gibi işlerin yalıtım sektörüne yine inşaat sektöründen daha fazla bir ivme katacak olması olasıdır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre yapı ruhsatlarındaki %24’ lük gerileme haliyle yalıtım sektöründeki pozitif ivmeyi bir miktar yavaşlatacaktır. Yine, çevre ülkelerdeki belirsizlik ve gerilimler ülke ekonomimizi ve sektörümüzü etkileyecektir. BTM grubu olarak, yaptığımız yatırımlar ve kapasite artışlarıyla sürdüreceğimiz büyüme trendiyle 2016 yılında 360 milyon TL’lik bir Yurtiçi cirosu ile 40 milyon dolarlık bir ihracat cirosu hedeflemekteyiz”.