Haberler

Sürme Esaslı Su yalıtım Malzemeleri - 21.09.2012

BT2K600
Bitümün su geçirimsizlik özelliğine ilave edilen çimentonun bağlayıcılığı ile beton yüzeyler üzerine kolayca uygulanabilen ve beton ile yalıtım malzemesi arasında yüksek aderans sağlayan su yalıtım malzemesinin adı BTM BT2K600'dür. Bu malzeme kuruduğu zaman belli kalınlıkta esnek bir bitüm filmi oluşturmaktadır. Oluşacak olan bitüm filminin kalınlığı sürme malzeme karışımı içindeki katı madde oranına bağlıdır. BT2K600 içinde katı madde oranı %83'tür. İki kat halinde uygulanarak toplam m2'de 4,5 kg malzeme sarfiyatı ile yaklaşık 4,0 mm kalınlıkta bir film tabakası oluşturulmaktadır. Bu oluşan kuru film kalınlığı laboratuarlarda yapılan su geçirimsizlik testlerinde 7 bar (70 m) su basıncına kadar geçirimsizlik sağlamaktadır. 

Beton yüzeydeki oluşabilecek olan kılcal çatlaklardan gelebilecek olan yüzey gerilmelerini azaltmak için iki kat su yalıtımı arasına cam tülü file konulmasında yarar vardır.

Bu malzeme, katı madde oranına bağlı olarak mala veya rulo ile uygulanmaktadır. Genelde bu malzeme basınçlı, basınçsız su yalıtımı ve nem yalıtımlarının yapıldığı temel tabanlarında, temel perdelerinde, banyo ve tuvaletlerde, balkon ve küçük teras çatılarda başarılı uygulamalar sergilemektedir.

BDB15 ve BDB45
Bazı bohçalama su yalıtım uygulamalarında, temel tabanında bitümlü membran, perde duvarlarda da BT 2K 600 uygulanmaktadır. Tabandan gelen bitümlü su yalıtım örtülerinin bitümlü sürme malzeme ile birleşim yerlerinde genelde yapılan uygulama, file takviyeli sürme esaslı bitümlü malzeme, bitümlü su yalıtım örtüsü üzerine 20cm uygulanarak bırakılması şeklindedir. Bu uygulamada her iki malzemenin birbirleri ile ne kadar bütünleştiği konusunda soru işaretleri yaratmıştır. Halbuki yalıtımın ana prensibi su geçirimsizliğin sürekliliğinin sağlanmasıdır.

BTM A.Ş.' nin yaptığı ARGE çalışmaları sonucunda, her iki malzeme ile çok iyi yapışma özelliği gösteren soğuk uygulamalı özel polimerle takviye edilmiş bitümlü BDB15 derz bantlarını geliştirilmiştir. Temelde düşey yüzeye dönen su yalıtım örtüsü belli bir yükseklikte baskı laması ile sabitlenmektedir. Perdelerde uygulanan BT2K600 çift komponentli sürme su yalıtım malzemesi örtü kesim noktasında bitirilmektedir. Sürme malzeme iyice kuruduktan sonra BDB15 derz bandı 7,5cm' si bitümlü örtüde, 7,5 cm? si sürme malzemede kalacak şekilde ortalanarak arka yüzeyindeki film sökülmekte ve yüzeye bastırılarak yapıştırılmaktadır. Her üç malzemenin de bitüm esaslı olması BDB15 derz bandının her iki ürüne olan mükemmel yapışması ile, bitümlü su yalıtımında süreklilik sağlanmaktadır. Aynı şekilde perdelerdeki dilatasyon derzlerinde de, aynı malzemeden imal edilmiş 45cm genişlikteki dilatasyon derz bandı BDB45 kullanılarak sürme malzemede dilatasyon derzlerinde çözüm sağlanmaktadır.