Haberler

İzmir Ve Deprem Konferansı 28 - 29 Eylül Tarihlerinde Düzenlendi

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi tarafından 28 - 29 Eylül 2017 günlerinde düzenlenen ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde (DESEM) gerçekleşen İzmir ve Deprem Konferansı’nda; yurttaşlarımızın konut ihtiyaçlarını karşılarken "depreme dayanıklı yapı" kavramı konusunda bilinçlenmeleri için yapılan eğitim ve bilgilendirme çalışmaları değerlendirildi. Kurumların ve sivil örgütlenmelerin afete hazırlık çalışmaları ile yurttaşların afete hazırlık konusunda bilinçlendirilmesi için yapılan çalışmalar gözden geçirildi.İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamada, özellikle 17 Ağustos 1999 Gölcük merkezli depremin ortaya çıkardığı can ve mal kayıplarının yapı stokumuzun büyük ölçüde deprem riski taşıdığını ve afete hazırlıklı olmanın ne denli önemli bir gereklilik olduğunu ortaya koyduğu anımsatıldı. 

Konferans Programı

28 Eylül 2017 Perşembe

1. Oturum

Afete dirençli kentler ve İzmir’de yapılan çalışmalar
Oturum Başkanı: Mimar Fügen Selvitopu

1. Bölüm:

Afete dirençli kentler kavramı çerçevesinde, yapı stoku envanteri ve deprem riski çalışmaları

Prof. Dr. Serap Kahraman, Prof. Dr. Türkay Baran, Doç. Dr. Özgür Özçelik, Doç. Dr. Serkan Mısır, Dr. Sadık Can Girgin

2. Bölüm:

İzmir deprem senaryosu- Radius Projesi örneği 
İnşaat Mühendisi Muzaffer Tunçağ

İzmir’de afet riskini azaltma eylem planı hazırlık çalışması    İnşaat Mühendisi Jale Alel

2. Oturum
İzmir ve çevresinin deprem tehlikesi ve İzmir’in depremselliği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gürkan Özden

Sismolojik ve jeolojik bulgular açısından İzmir’in deprem tehlikesi 
Prof. Dr. Atilla Uluğ

İzmir yeni kent merkezi ve yükselen binalar: Geoteknik ve deprem mühendisliği bakımından bir değerlendirme
Prof. Dr. Selim Altun

3. Oturum

Depreme dayanıklı yapı tasarımı ve İzmir’de yapılanlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer Zafer Alku

Depreme dayanıklı yapı tasarımı nasıl olmalıdır? 
Y. İnşaat Mühendisi Abdullah Uzun

Türkiye’de yüksek bina deprem tasarımı ve İzmir’deki uygulamalara genel bakış
Dr. Cüneyt Tüzün

İMO İzmir şubesi tarafından proje denetimleri esnasında statik projelerde tespit edilen eksiklikler nelerdir?
İnşaat Mühendisi Alim Şadan
İnşaat Mühendisi Cenk Işılay

Tarihi yapıların ve müzelerin depremden korunmasına yönelik uygulamalar
İnşaat Mühendisi Günsel Akyol

4. Oturum

Depreme dayanıklı yapı tasarımında onarım ve güçlendirme
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alper İlki

Betonarme elemanlarda oluşabilen yapısal ve malzeme kaynaklı çatlaklar
Prof. Dr. Kambiz Ramyar

Deprem güçlendirmesinde deprem yalıtım sistemlerinin kullanımı 
Dr. Bahadır Şadan

Mevcut yapıların deprem güvenliğinin değerlendirilmesi ve güçlendirme
Prof. Dr. Alper İlki

İzmir’deki betonarme yapıların deprem güvenlikleri, onarım ve güçlendirme (uygulamadan örnekler) 
İnşaat Mühendisi Salih Kibar
İnşaat Mühendisi Vural Turan

Güçlendirme projelerinde maliyet kazanç ilkeleri 
İnşaat Mühendisi Ali Güngör

29 Eylül 2017 Cuma

5. Oturum

Planlama ve kentsel dönüşüm politikaları
Oturum Başkanı: Şehir Plancısı Bülent Tanık

Risk yönetimi ve depremsellik İzmir örneği 
Dr. M. Yıldırım Oral

Doğal Afetler ve Kent Planlaması 
Yrd. Doç Dr. Evren Erdin

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projeleri

Mimar A. Arzu Özçelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm uygulamaları 
İnşaat Mühendisi Selahattin Varan

6. Oturum

İzmir'de yapılan temel afet bilinci çalışmaları
AFAD Araştırmacısı Faruk Ünver

Bornova’da afete hazırlık çalışmaları 
Mimar Olgun Atila

Okullarda ve halka yönelik yapılan temel afet bilinci eğitimi 
Afet Uzmanı Ömer Karaca

Afetlerde Sivil Örgütlenmenin Önemi
Jeoloji Mühendisi Okşen Mersin

17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde ortaya çıkan altyapı sorunları ve hasar azaltıcı yöntemler
Prof. Dr. M. Eren Uçkan

Deprem Sigortası (DASK) nedir? 
Makina Mühendisi Emre Kökavcı